asvaltPocetak radova kroz Srednje Jakupovice grabanje graba i ravnanje puta prosirenje puta i postavljanje novi cijevi sa propustima i zavrsno asvaltiranje..

 Pocetak radova kroz Srednje Jakupovice grabanje graba i ravnanje puta prosirenje puta i postavljanje novi cijevi sa propustima sve gje su potrebni kao naprimjer kod Halide Jakupovic propust extra cijevi od Taje do Halide su postavljene cijevi da se spoje odvodi i kod Edina Mehanovica propust sa cijevima 50 i kod Ikine kuce propust sa cijevima da ide odvod u Jaz.Asvalt sa pripremama kosta po kvadratu 25 km ima 580 metara i otprilike kosta po kuci oko 3750 do 4000 km.

asvaltasvalt

 Svi zainteresovani i svi oni koji zele i mogu pomoci ovu Akciju mogu kontaktirati Amir Jakupovic USA,Dzemal jakupovic BiH,Razim i Edin Mehanovic Svedska,Suvad Kevac Svedska lista ce se  dopuni sa tel.brojevima ili e-mail adressama.

 


Comments powered by CComment